This 15-year old trains future farmers

Sa edad na 15- anyos, dapat ay inuuna ni Harsha Astudillo Bayag ang kanayang pag-aaral upang makahanap ng magandang trabaho para sa kanyang kinabukasan.

Subalit, mas interesado si Jaya sa pagturo sa mga bagong henerasyon ng mga magsasaka sa pamamagitan ng isang urban farm - Jaya's Secret Garden.

Matatagpuan sa Camisio st., Barangay 1, Malaybalay, Bukidnon, layon ng JSG ang mapaunlad ang pagsasaka at pagtatyo ng mga gardens para sa mga gulay at pagkain. Isa itong lisensyadong training center ng Department of Agriculture-Agricultural Training Institute (ATI) sa Northern Mindano (Region 10). Kasama ang kanyang pamilya, nais ni Jaya maibahagi ang kanilang mga kaalaman sa agrikultura sa mga kasalukuyan at bagong henerasyon ng mga magsasaka para sa ikakaunlad ng kanilang lugar. (Ang article na ito ay inilimbag noong 2020)