Transforming Agriculture Towards Modernization and Digitalization

Planters Products Inc.

Partnership

Learn More

Planters Products Inc.

Technology in Farming

Learn More

Planters Products Inc.

Farm Mechanization

Learn More

Planters Products Inc.

Collaboration

Learn More

Featured Products

Planters Produce Farming Corp.

Planters Produce Farming Corp. is a subsidiary of Planters Products, Inc. aims to assist farmers in expanding their market reach while promoting sustainable agricultural practices.

Learn More

Publication

Greenfields Magazine is the longest-running agricultural and agribusiness publication in the Philippines, having received various recognitions, such as Best Agricultural Magazine in Agricultural Journalism. For its 5th Generation and 49th anniversary, Greenfields Magazine revamped its website and presence on social media while giving the magazine a completely new and fresh look. They also revitalized their strategy of reaching out to farmers. They refocused on collaborations with government agencies such as the Department of Agriculture and its attached agencies. This made the dissemination of information and agricultural know-how possible to better reach their new target market: the youth. Harvesting the next generation of farmers since 1972.

Telling stories the earth whispers: everyone can be a farmer.

Get to know more about Greenfields Magazine:
Website: https://www.greenfields.ph/
Facebook: https://facebook.com/GreenfieldsMagazine
Instagram: https://www.instagram.com/greenfields_magazine

About PPI

Planters Products, Inc. was established in 1963 as one of the leading Agricultural Chemical Companies in the Philippines.

In 1970, it was purchased by the Sugar Producers Cooperative Marketing Association, the country's largest cooperative of sugar planters, and renamed Planters Products, Incorporated (PPI).

Its primary focus is the manufacturing, production, trading, and marketing of agrochemical products.

At present, PPI has twelve (12) brands of crop protection chemicals consisting of insecticides, herbicides, fungicides, and molluscicides. PPI's agricultural products are sold throughout the Philippines through a mega network of more than 1000 distributors, dealers, outlets, and special accounts nationwide.
Read More

Latest News


"Grow your own food and prepare for the future"

Lahat tayo ay nakarinig na sa kagandahan ng pagtanim ng ating mga kinakain. Isa ito sa mga paraan para makamit ng mundo ang 'food security'. Isa si Corazon Stafford sa naniniwala sa panawagan na ito. Nakatira sa Saskatchewan, Canada, si Corazon at ang kanyang asawa ay nagtatanim ng kanilang mga sariling gulay and iba pang mga pananim sa kanilang munting tahanan - isang pamumuhay na kanyang hinahangad para sa kanyang mga kababayan dito sa Pilipinas.

Read More

Careers

We are a company where employees are primed to contribute to uplifting farmers in the Philippines and Asia-Pacific Region. Join our team as we aspire to be the leading Filipino Company in the Agricultural Chemical Industry

Animnapung taon na naglilingkod ang Planters Products, Inc. sa kapakanan ng ating mga magsasaka. Animnapung taong patuloy na hinahamon ng panahon sa pagsubok at tagumpay. Sa animnapung taong ito ay nakita natin ang pabago bagong yugto sa kasaysayan ng kumpanya ng magsasakang Pilipino. Animnapung taong pinipilit mapagtagumpayan ang adhikaing tuluyang operasyon at malayang pamamalakad na walang iniisip na panlabas na mamamagitan sa proyektong magpapaunlad hindi lamang sa pansariling ikabubuhay bagkus ang mataas na produksyon at kita ng mga magsasaka.

Sa pamumuno ni bagong administration ng Kagawaran ng Pagsasaka ay nabuksan ang kamalayan hindi lamang ng mga magsasaka at mangingisda ngunit pati na rin po ang ating kumpanya sa pagsulong ng makabagong pananaw na siyang mag-aakay tungo sa Philippine Agriculture 4.0. “Isang Pilipinas na may matibay na seguridad sa pagkain at mga magsasaka at mangingisdang may maunlad at masaganang buhay. Dahil dito ay nabuo ang 4 na stratehiya upang mapalaganap at mapasimulan ang dapat pagtuunan ng pansin;

1. Consolidation na kung saan ay pinangungunahan ng Bayanihan Agri Cluster at PAFES
2. Modernization (Technology and Innovation)
3. Industrialization (ABC)
4. Professionalization (paghikayat sa kabataan)

Sa makabagong pananaw ng Kagawaran ay kasama ang kumpanya ng magsasakang Pilipino sa Daang Pasulong upang makamit natin ang mithiing maiangat ang Ani at Kita ng Magsasaka tungo sa seguridad sa pagkain ng bawat Pilipino.

Halikayo at sumama sa transpormasyon at inobasyon ng Planters Products. Bagong pananaw tungo sa katuparan ng pangarap.

Ranilo M. Maderazo
President & CEO